राजदूत खत्रीसँग शिविर सञ्चालन नगरेको नेजाको गुनासो