यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक

मुनाफाका महत्वपूर्ण सूचकहरु सबै घटे

एनएबी बैंकका अध्यक्ष गोयल तथा सीईओ केसी