आखिर कहाँबाट भयो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति ?  जहाँ केही पनि छैन, त्यहीँ सबथोक छ