विष्णुमति करिडोर मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काइयो