सोलार म्याक्सीमा : सूर्यमा हलचल, पृथ्वीमा खलबल

चेजेभस्कीले लामो खोजपछि के पत्ता लगाए भने पृथ्वीमा हुने हरेक क्रान्ति, द्वन्द्व, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र युद्धका पछाडि सूर्यमा हुने यस्तै हलचलकै भूमिका छ ।