सन्दीपको प्रतिक्रिया- म निर्दोष छु भन्दा पनि फसाइयो