ट्राफिकको यान्त्रिक चेकिङमा ५३ जना चालकमाथि कारबाही