यसरी कमाई गर्छन् भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाका कर्मचारी