मन्त्री अदलबदलमा एमालेको अवरोधः रञ्जिता र खानलाई मन्त्री बनाउने कसरत