कक्षाकोठा भित्रै पानी छिर्ने जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य छन् विद्यार्थी