सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादीलाई तीन-तीन मन्त्री दिन मन्त्रालय फुटाउने तयारी