उद्धारको नमुना अभ्यासका क्रममा डुबेर प्रहरी जवानको मृत्यु