निःशुल्क उपचार पाए पनि विकलाल परिवारका दुःख हटेनन्