उपेन्द्रको राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसका कारण पहिचानसहितको संघियता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भयो