घरमै यी काम गर्नुभयो भने क्षणभरमै फिट र फाइन बन्नुहुनेछ