राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशन संशोधन, प्राथमिक पुँजी वृद्धि र अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सहज