तीन चरणमा गरी ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्याइने, साउन १ देखि २८ जिल्ला अनिर्वाय