अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क व्हील चेयर र कमोट चेयर प्रदान