४० मेगावाट विद्युत किन्न प्राधिकरणलाई बंगलादेशले पठायो पत्र, २८ दिनभित्र सम्झौता हुने