संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई अवरुद्ध पार्ने काम भइरहेको छः प्रधानमन्त्री

फाइल तस्वीर