वित्तिय साक्षरता जागरणका लागि प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न