आजीवन बीमा गर्न सकिने र तिरेको सम्पुर्ण रकम फिर्ता हुने “सूर्यज्योति सहि प्लान”