के भान्सा कोठाभित्र पूजा गर्ने स्थान बनाउँदा राम्रो हुन्छ ‌?