तरबूजाका आश्चर्यजनक फाइदा, धेरै रोगबाट बच्न उपयोगी