मुक्तिनाथ विकास बैंकको ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय सँग सहकार्य