गर्मीमा युरिक एसिड बढी भएका बिरामीले कुन फलफूल खाने ?