दैनिक सूर्य नमस्कार गर्दा यी १० समस्याबाट छुटकारा मिल्छ