पत्याउनुहुन्छ ? चराको प्वाँख २८ हजार डलरमा बिक्यो !