फ्रिज बिना गर्मीमा दही कहिल्यै बिग्रदैन, अपनाउनुहोस् यी उपाय