भारतमा उत्कृष्ट पशुको उपाधी जितेको घोलु–२ नामक भैसीको मुल्य १६ करोड