दिल्लीका शर्माजी, जो बिएमडब्लु कारमै सडकमा चाट र दहि भल्ला बेच्छन्