अमेरिकाको अनौठो पार्लर, जहाँ रुने सम्पूर्ण सुविधा छ !