भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि पहिलो किस्ता अन्तर्गत १ अर्ब ४१ करोड निकासा